Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σύνδεση
Αγαπημένα
Καλάθι αγορών
Αντικαταβολή
Δωρεάν παράδοση και επιστροφή
Δικαίωμα επιστροφής εντός 100 ημερών

Γενικοί όροι συναλλαγών

Οι όροι μας συναλλαγών:

Βρείτε σημαντικές πληροφορίες για αγορές στο ABOUT YOU εδώ.

1. Σύναψη της σύμβασης:

Η παρουσίαση των αγαθών στο διαδικτυακό κατάστημα δεν συνιστά νομικά δεσμευτική πρόταση για σύναψη σύμβασης αλλά αντ’ αυτού αποτελεί ένα μη-δεσμευτικό διαδικτυακό κατάλογο. Πατώντας στο κουμπί «παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής», καταθέτετε μια δεσμευτική παραγγελία αναφορικά με τα αγαθά που βρίσκονται στο καλάθι αγορών. Η επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας εκδίδεται άμεσα από τη στιγμή που αποστέλλεται η παραγγελία και δεν συνιστά αποδοχή για τη σύναψη σύμβασης. Μπορούμε να αποδεχτούμε την παραγγελία αποστέλοντας την επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω email ή με κάθε άλλο σταθερό μέσο.

2. Οδηγίες αναφορικά με την υπαναχώρηση

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός 14 ημερών δίχως την υποχρέωση αιτιολόγησης.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς αποκτήσετε, ή ένα τρίτο μέρος διαφορετικό από τον μεταφορέα το οποίο εσείς έχετε υποδείξει αποκτήσει, την κατοχή των αγαθών (ή, στην περίπτωση πολλών αγαθών, τα οποία αποτελούν μέρος μίας παραγγελίας αλλά έχουν αποσταλεί ξεχωριστά, από την ημέρα κατά την οποία εσείς αποκτήσετε, ή ένα τρίτο μέρος διαφορετικό από τον μεταφορέα το οποίο εσείς έχετε υποδείξει αποκτήσει, την κατοχή του τελευταίου αγαθού).

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, υποχρεούστε να μας ενημερώσετε (ABOUT YOU AG & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany, email: [email protected]) αναφορικά με την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αυτή μέσω μίας σαφούς δήλωσης (λ.χ. ταχυδρομικό γράμμα, ή email). Μπορείτε, αλλά δεν υποχρεούστε, να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω μοντέλο δήλωσης υπαναχώρησης.

Προκειμένου να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί η αποστολή της δήλωσής σας αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εφόσον υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλο το ποσό που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (με εξαίρεση επιπρόσθετα έξοδα που απορρέουν από την επιλογή σας σχτικά με τον τρόπο αποστολής στην περίπτωση που διαφέρει από την λιγότερο ακριβή επιλογή που σας παρέχουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μετά από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε γνώση της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αυτή. Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμών που εσείς χρησιμοποιήσατε κατά την αρχική συναλλαγή εκτός αν έχετε ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά⸱ σε κάθε περίπτωση, δεν θα υποβληθείτε σε οποιαδήποτε χρέωση ως αποτέλεσμα της επιστροφής χρημάτων. Μπορούμε να παρακρατήσουμε το επιστρεπτέο ποσό μέχρι να λάβουμε πίσω όλα τα αγαθά ή μέχρι να μας προμηθεύσετε με αποδεικτικό επιστροφής των αγαθών, οποιοδήποτε από τα δύο λάβει χώρα πρώτο.

Θα πρέπει να μας στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε στον πάροχο μας υπηρεσιών εφοδιαστικής χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία θα μας ενημερώσετε για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση αυτή. Η προθεσμία τηρείται εφόσον μας στείλετε πίσω τα αγαθά πριν τη λήξη της περίοδου των 14 ημερών.

Αναλαμβάνουμε το κόστος επιστροφής των αγαθών.

Ευθύνεστε μόνο για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών ως αποτέλεσμα της διακίνησης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την αναγνώριση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Μοντέλο δήλωσης υπαναχώρησης

Συμπληρώστε και επιστρέψτε τη δήλωση αυτή, μόνο εφόσον επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Να επιστραφεί στη διεύθυνση:
ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany, email: [email protected]
Εγώ/Εμείς* ενημερώνω/ενημερώνουμε* δια του παρόντος ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε* από τη σύμβασή μου/μας*:

Αναφορικά με τα ακόλουθα αγαθά*:
Αναφορικά με την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών*:
Με ημερομηνία παραγγελίας*/παραλαβής* την:
Όνομα(τα)* του/των* καταναλωτή/καταναλωτών*:
Διεύθυνση του/των* καταναλωτή/καταναλωτών*:
Υπογραφή του/των* καταναλωτή/καταναλωτών* μόνο εφόσον αυτή η δήλωση κοινοποιείται σε χαρτί:
Ημερομηνία________________________________

* Διαγράψτε όπως κρίνετε κατάλληλο.


3. Εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης:

Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται συμβάσεις αναφορικά με την προμήθεια αγαθών (i) τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς προσωποποιημένα ή (ii) τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα ή (iii) τα οποία είναι σφραγισμένα και επομένως δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής δεδομένου ότι έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

4. Εθελοντικό δικαίωμα επιστροφής έως και 100 ημέρες από την παραλαβή των αγαθών:

Πέρα από το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης που αναφέρεται παραπάνω, σας παρέχουμε εγγύηση εθελοντικής επιστροφής των αγαθών έως και 100 ημέρες από την παραλαβή των αγαθών. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη σύμβαση μετά το πέρας της προθεσμία υπαναχώρησης διάρκειας 14 ημερών με το να μας επιστρέψετε τα αγαθά εντός 100 ημερών από την παραλαβή (η περίοδος εκκινεί από την επόμενη μέρα μετά την παραλαβή) υπό την προϋπόθεση ότι τα αγαθά βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και πλήρη και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή καταστραφεί καθώς και ότι δεν συνιστούν αγαθά κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή ότι δεν είναι σαφώς προσωποποιημένα. Η αποστολή εντός της προθεσμίας αρκεί για τη συμμόρφωση με την προθεσμία. Τα αγαθά πρέπει να αποστέλλονται στο: ABOUT YOU SE & Co. KG, 20088 Hamburg.

5. Αποστολή:

Παράδοση αγαθών είναι δυνατή μόνο στην Ελλάδα. Η παράδοση αγαθών επιτρέπεται μόνο σε ποσότητες που αντιστοιχούν σε ιδιωτική χρήση και αγαθών που απευθύνονται μόνο σε τελικούς καταναλωτές.

6. Εγγύηση:

Εφόσον τα παραδοθέντα αγαθά είναι ελαττωματικά, δικαούστε να ζητήσετε την νόμιμη αποζημίωση. Η εταιρεία ABOUT YOU δεν παρέχει επιπρόσθετες εγγυήσεις αναφορικά με ελλατωματικά αγαθά πέραν των δικαιωμάτων που παρέχονται από το νόμο.

7. Έξοδα αποστολής:

Η παραγγελία σας στην ABOUT YOU αποστέλλεται δωρεάν.

8. Πληρωμή:

Η πληρωμή δύναται να γίνει μέσω PayPal, πιστωτικής κάρτας (MasterCard, Maestro και Visa), Αντικαταβολής, Apple Pay, Google Pay ή μέσω Klarna. Δεν παρέχονται εκπτώσεις σε μετρητά στην περίπτωση έγκαιρης πληρωμής. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να παρέχουμε συγκεκριμένες μεθόδους πληρωμής αναφορικά με συγκεκριμένη παράδοση, λ.χ. μόνο μεθόδους σχετικές με την αντίστοιχη πιστοληπτική ικανότητα για την αντιστάθμιση του πιστωτικού μας κινδύνου.

Πληρωμή μέσω PayPal

Πληρώνετε απευθείας μέσω του λογαριασμού σας PayPal. Με την κατάθεση της παραγγελίας σας, θα προωθηθείτε στην PayPal για την εκκαθάριση της αξίας της παραγγελίας σας. Με το που λάβει σχετική κοινοποίηση ο δικός μας λογαριασμός PayPal αναφορικά με την έγκριση σας, εκκινεί η αποστολή – ανάλογα με το χρόνο αποστολής που έχει υποδειχθεί για τα αγαθά. Μετά την αποστολή, ο λογαριασμός σας PayPal θα χρεωθεί, αφού αφαιρεθούν τυχόν εκπτώσεις, κατά περίπτωση, κουπόνια, κλπ., με το πραγματικό τιμολογημένο ποσό. Αγαθά που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή που είναι σαφώς προσωποποιημένα οδηγούν σε άμεση χρέωση του λογαρισμού σας PayPal με το πραγματικό τιμολογημένο ποσό μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων, κουπονιών, κλπ.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

Πληρώνετε άμεσα κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας εισάγοντας τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Μετά την αποστολή, η πιστωτική σας κάρτα θα χρεωθεί, αφού αφαιρεθούν τυχόν εκπτώσεις, κατά περίπτωση, κουπόνια, κλπ., με το πραγματικό τιμολογημένο ποσό. Αγαθά που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή που είναι σαφώς προσωποποιημένα οδηγούν σε άμεση χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας με το πραγματικό τιμολογημένο ποσό μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων, κουπονιών, κλπ.

Πληρωμή με αντικαταβολή

Η πληρωμή των αγαθών θα γίνει με μετρητά τη στιγμή της παράδοσης του πακέτου για το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Στην περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με την ενότητα 2, η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό. Για το λόγο αυτό, χρειαζόμαστε τις πληροφορίες του τραπεζικού σας λογαριασμού, οι οποίες μπορούν να καταχωρηθούν εύκολα και με ασφάλεια στο λογαριασμό σας ως πελάτης στην ιστοσελίδα μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να εκδώσουμε κουπόνι στην αξία των επιστραφέντων αγαθών σε περίπτωση που τα στοιχεία ενός τραπεζικού λογαριασμού δεν έχουν συμπληρωθεί έπειτα από επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις.

Πληρωμή με Apple Pay

Πληρώνετε απευθείας μέσω του λογαριασμού σας Apple. Με την υποβολή της παραγγελίας σας, θα προωθηθείτε στην Apple για να εξουσιοδοτήσετε την πληρωμή της αξίας της παραγγελίας. Μόλις ενημερωθούμε για την εξουσιοδότησή σας, ξεκινάει η αποστολή - ανάλογα με τον χρόνο αποστολής που αναγράφεται μαζί με τα προϊόντα. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει κατατεθεί στο Apple Pay, θα γίνεται χρέωση με το πραγματικό ποσό που τιμολογείται αφαιρώντας τυχόν εκπτώσεις, κουπόνια κ.λπ. αμέσως μετά την εξουσιοδότηση ή την πραγματοποίηση της αποστολής.

Πληρωμή με Google Pay

Πληρώνετε απευθείας μέσω του λογαριασμού σας Google. Με την υποβολή της παραγγελίας σας, θα προωθηθείτε στην Google για να εξουσιοδοτήσετε την πληρωμή της αξίας της παραγγελίας. Μόλις ενημερωθούμε για την εξουσιοδότησή σας, ξεκινά η αποστολή - ανάλογα με τον χρόνο αποστολής που αναγράφεται μαζί με τα προϊόντα. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει κατατεθεί στο Google Pay, θα γίνει χρέωση με το πραγματικό ποσό που τιμολογείται αφαιρώντας τυχόν εκπτώσεις, κουπόνια κ.λπ. αμέσως μετά την εξουσιοδότηση ή την πραγματοποίηση της αποστολής.

Πληρωμή με Klarna

Σε συνεργασία με την Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία, σας προσφέρουμε τη μέθοδο πληρωμής Klarna Pay in 3. Η πληρωμή γίνεται στην Klarna. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους όρους χρήσης της Klarna. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την Klarna μπορείτε να βρείτε εδώ. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Klarna θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και όπως περιγράφεται στην Πολιτική απορρήτου της Klarna.

9. Τιμές:

Οι τιμές μας είναι σε ΕΥΡΩ και περιλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ.

10. Επιφύλαξη κυριότητας

Μέχρι την ολοκλήρωση της πληρωμής για ολόκληρο το τιμολογούμενο ποσό, τα αγαθά παραμένουν υπό την κυριότητά μας.

11. Ηλεκτρονική επικοινωνία:

Δίνετε την συγκατάθεσή σας ότι η επικοινωνία σχετικά με τη σύμβαση μπορεί να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή.

12. Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την αγορά σας, μπορείτε να αναζητήσετε μια φιλική λύση μέσω της διαδικασίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Νο. 70330/2015 που μεταφέρει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2013/11/ΕΕ (Οδηγία για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών). Μπορείτε να εκκινήσετε τη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας για την επίλυση τέτοιων διαφορών σύμφωνα με το πλαίσιο που είναι διαθέσιμο εδώ: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Η χρήση της διαμεσολάβησης για την εναλλακτική επίλυση διαφορών συνιστά έναν εναλλακτικό μηχανισμό που δεν αποτελεί προϋπόθεση για τυχόν περαιτέρω νομικές ενέργειες. Κάθε διαφορά που δύναται να ανακύψει επί τη βάση των εν λόγω γενικών όρων θα υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας, εκτός και αν άλλοι κανόνες αναγκαστικού δικαίου τυγχάνουν εφαρμογής.

13. Γλώσσα σύμβασης / αποθήκευσης του κειμένου παραγγελίας:

Η σύμβαση συνάπτεται στην ελληνική γλώσσα. Το κείμενο της παραγγελίας δεν αποθηκεύεται από εμάς και άρα δεν είναι πλέον προσβάσιμο με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας. Μπορείτε, ωστόσο, να εκτυπώσετε το κείμενο της παραγγελίας αμέσως αφού καταθέσετε την παραγγελίας σας.

14. Στοιχεία προμηθευτή


ABOUT YOU AG & Co. KG
Domstraße 10
20095 Hamburg
Email: [email protected]
VAT ID - ΑΦΜ/ΦΠΑ: EL996703185


Εκπροσωπείται από:
ABOUT YOU Verwaltungs SE
Διοικητικό Συμβούλιο: Sebastian Betz, Tarek Mueller, Hannes Wiese
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου: Sebastian Klaukee
Κατεβάστε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ως PDF
Εκτυπώστε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις
Κατεβάστε το PDF reader

>